Spinnakerkurs i Stockholm – steg 1

Spinnakerkurs: grundkurs i spinnakerträning på en X–99,  en 10×3 m cruiser/racer.

Inga förkunskaper från spinnakersegling krävs. Max 8 deltagare.

Instruktör: Pedagogisk, erfaren tävlingsseglare.

Plats: Baggensfjärden, Saltsjöbadens Station

Pris för spinnakerkurs: 450:-, icke medlemmar i Stockholmskretsen 600:-

Kursen leder till att du lär dig segla spinnaker. Efter spinnakerkursen kan du fortsätta med fortsättningskursen i spinnakersegling.

[call_to_action color=”red” button_text=”Grundkurs i spinnakersegling” button_url=”http://www.sxk.se/aktiviteter/stockholmskretsen/spinnakertraning-steg-1-nytt-tillfalle-stockholmskretsen”]

Anmäl dig till spinnakerkurs.

Tid: tisdag  8 juni kl. 17.30 – 21.30.

[/call_to_action]

Båt som seglar spinnaker. Lär dig spinnakersegling på en spinnakerkurs.

Spinnakersegling och spinnakerkurs. Foto: WPPilot [CC BY-SA 4.0]

Foto via Wikimedia.

Segelmakaren Gransegel skriver i sin trimhandbok, Granboken, om undanvindssegling i allmänhet och spinnakersegling i synnerhet.

 

Spinnakern är ett av flera försegel – lär dig på spinnakerkurs

Wikipedia skriver om försegel:

Vanligaste förseglet i modern yachtrigg är focken, ett stagsegel som sitter mellan förstäven och masttoppen (eller nära masttoppen: se 7:8 och masthead) och oftast är fäst mot ett stag – fockstaget, förstaget eller toppstaget. Seglets tre hörn (”horn”) kallas halshorn (det hörn som fästs i däcket, stäven eller bogsprötet), fallhorn (det övre hörnet där fallet – linan som seglet hissas i – är fäst) och skothorn (det aktra hörnet där skotet – den lina som kontrollerar seglets ställning – är fäst). Seglets akterkant kallas akterlik, förkanten kallas staglik och underkanten undre lik.

Focken överlappar numera ofta storseglet, s.k. genua(-fock). Genuan är en uppfinning av den svenske seglaren Sven Salén som vid en kappsegling i Genua 1927 drog fördel av en lucka i regelverket med ett kraftigt överlappande försegel. I tävlingssammanhang har det sedan dykt upp flera specialvarianter: till exempel gennaker som är ett mellanting mellan ett försegel och undanvindssegel (spinnaker).

 

Stefan Pettersson seglar en Scampi som heter Vindil, deltar i 24-timmarsseglingarna och är funktionär i Stockholm. Mina texter och bilder får du använda med Creative Commons CC (BY-SA) licens.

Kategori: Spinnakersegling